Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
    De strijd die u niet ...
    De weg naar Verhe...
    Genade en Wet
    Abraham vond gena...
    Ethiek en Genade
    Genade revolutie
    Gods plezier
    Nieuw denken v/e ...
    Volksdictator: Ethiek
    Werelds denken vo...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Gods Plezier in jou

Geschreven door Hein de Haan – www.overvloeiendegenade.nl

Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Een levend offer
Je bent een levend offer dat zich voortdurend in elk facet van zijn praktisch leven bewust is dat hij dood is voor zichzelf, maar leeft voor God in Christus Jezus. Dat is wat de genade van God in jou uitwerkt.

Welgevallig
Letterlijk: “Iets wat heel veel plezier geeft”. Hier staat dus zonneklaar dat God plezier aan jou heeft. Je hebt de genade laten werken. Door die genade van God heb je jouw lichaam aan God beschikbaar gesteld. God ziet daar het nieuwe leven in Christus voor Zich gesteld en heeft daar overduidelijk plezier aan. Wat een sprankelend leven is dat leven uit genade toch!

Plezier: Gods Wil
Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Je komt dit welgevallige direct in de uitwerking in dit volgende vers ook tegen als de wil van God. Hetgeen waar Hij plezier in heeft is in overeenstemming met Zijn wil. Acht van de negen keer dat dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt heeft het alleen betrekking op onze relatie met God.

Heilig
God geniet van het levende lichaam dat voor Hem is apart gezet door de genade van God. Ja, dat betekent ‘heilig’: ‘Apart gezet”. Religie heeft van deze uitdrukking een moreel hoogstaand leven gemaakt, een leven dat door onze inspanningen steeds wat meer op Gods eisen gaat lijken. Daar heeft de Bijbelse uitdrukking ‘heilig’ niets mee te maken.

Het verachte wordt heilig. Dat is genade
Kijk eens wat hier in Corinthe staat.

1 Cor. 1:28-29 wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Nou, dat liegt er niet om: onaanzienlijk en veracht. Niets van een oppoetsbeurt, die we hebben uitgevoerd om ietsje heiliger te worden. Maar waar lopen deze ondubbelzinnige uitspraken van Paulus dan op uit: de heiliging.

1 Cor. 1:30,31 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Alles genade
Er wordt hier een heel rijtje genoemd dat het resultaat is van het werk van Christus: Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. We weten dat we rechtvaardig geworden zijn uit genade door het werk van Christus, evenals dat we uit genade verlossing hebben ontvangen. De Bijbel zet in datzelfde rijtje nu ook: Heiliging. Zouden we dat er dan uit mogen plukken om er een andere lading aan te geven? Nee, ook dat is puur genade. Het is alles het resultaat van het werk van Christus, opdat wie roemt, roeme in de Here.

Plezier
We zijn door genade levend dankzij de opgestane Heer. Zo zijn we ook heilig, oftewel apart gezet uit genade door de opgestane Heer. Zo mogen we ons aan God beschikbaar stellen en let wel, dat doen we door de genade van God. Daar sta je voor God. God ziet jou en een plezier dat Hij heeft! Oftewel, om het in Bijbelse termen te zeggen: Het is Hem welgevallig.