Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
    De strijd die u niet ...
    De weg naar Verhe...
    Genade en Wet
    Abraham vond gena...
    Ethiek en Genade
    Genade revolutie
    Gods plezier
    Nieuw denken v/e ...
    Volksdictator: Ethiek
    Werelds denken vo...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Een christen heeft een nieuw denken

Geschreven door Hein de Haan – www.overvloeiendegenade.nl

Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.

We hebben een nieuw denken gekregen. Niet een nieuw verstand, ik heb nog steeds dezelfde grijze celletjes. Ook ben ik niet in één klap al m’n kennis en vaardigheden kwijt. Mijn intelligentie is nog steeds net zo hoog of laag als voor mijn bekering. Toch heb ik een nieuw denken. We kunnen het vergelijken met het verschil tussen het denken van een kind en het denken van een volwassene. Een kind denkt vanuit het kader van een kind en dat is heel anders als het kader van een volwassene. Zo is ook ons kader veranderd.

Het denken van Christus
1Kor. 2:16 zegt: Wij hebben de zin (het denken) van Christus.

Niet zo vreemd als je bedenkt dat we met Christus gestorven zijn en met Hem zijn opgestaan. Zoals we in Romeinen 6 kunnen lezen. Eén geworden in Zijn dood en één geworden in Zijn opstanding. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Als mijn nieuwe leven Christus is, dan is ook mijn denken het denken van Christus geworden.

Het denken van een natuurlijk mens
Er is een groot verschil tussen het denken van deze wereld en het denken van Christus.

1Kor. 2:14 de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest van God is, want het is hem dwaasheid, hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld wordt.

De natuurlijke mens is dus niet in staat om God te begrijpen, maar wij wel, want wij hebben het denken van God. De natuurlijke mens kan niet verder kijken dan de grenzen van dit leven. “
Je moet proberen het in dit leven zo goed mogelijk te doen.” “Geniet van het leven het is maar zo kort.” “Met de dood is alles afgelopen” Zomaar een paar gedachten die het leven van de natuurlijke mens beïnvloeden. Ons denken reikt verder dan de dood, de dood is immers overwonnen!

De logische godsdienst
Het is dit denken dat ons verandert. Ons leven verandert dus niet door wat we doen, maar door wat we denken. Wij hebben dus ook een logische godsdienst. Dat vinden we in Rom. 12:1

“onze redelijke (logische) eredienst.”

Ons anders zijn
Door dit denken zullen we altijd anders zijn dan de wereld.

Efeze 4:20 Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.

En even verder “en vernieuwd bent in de geest van uw denken.” Voor de mensen in deze wereld staat de mens in het middelpunt, maar voor ons staat God in het middelpunt. Dat is dan ook het doel van de verandering, zoals we lezen in Romeinen 12:2 :

“opdat u beproeft wat de wil van God is; het goede welbehaaglijke en volmaakte.”

Dat willen we allemaal wel, en we kunnen dat dus leren kennen door ons denken, niet door allerlei ceremoniën en meditaties. Nee, simpelweg door ons denken dat vernieuwd is.

Voor een diepere studie over het ‘Werelds denken’ tegenover het ‘Nieuwe denken’, raad ik het volgende artikel aan: Werelds denken voor Dummies!