Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
    De strijd die u niet ...
    De weg naar Verhe...
    Genade en Wet
    Abraham vond gena...
    Ethiek en Genade
    Genade revolutie
    Gods plezier
    Nieuw denken v/e ...
    Volksdictator: Ethiek
    Werelds denken vo...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Volksdictator Genaamd: Ethiek

Geschreven door Hein de Haan – www.overvloeiendegenade.nl

Nee, je bent het niet van mij gewend. Maar soms bekijk is zaken toch ook eens van een andere kant. Regels, eisen, wetten of reglementen. Ik wijs ze eigenlijk altijd af en ik denk daar goede Bijbelse grond voor te hebben. Toch heb ik nu eens even een lijstje samengesteld die je waarschijnlijk wel zult herkennen.

Ethische dilemma’s

Mag je mensen klonen? Kan je organen klonen? Is een gezond gekloond hart toegestaan voor een hartpatiënt? Gaat een longpatiënt niet over de schreef als hij een gezond gekloonde long accepteert?

Wanneer is zelfmoord gerechtvaardigd? Is zelfmoord eigenlijk wel gerechtvaardigd? Mag je mensen helpen die een eind aan hun leven willen maken? Is het onderwerp ‘zelfmoord’ feitelijk bespreekbaar?

Is oorlog gerechtvaardigd? Kan je soms een leger inzetten voor de oplossing van een conflict? Kan je eigenlijk wel militaire hulp weigeren te verlenen? Kan een militair in oorlogssituatie weigeren te doden? Moet een militair in oorlogssituatie weigeren te doden? Kan je eigenlijk zowiezo geweld gebruiken om jezelf te verdedigen?

Moet je bij geweld op straat ertussen springen om de geweldpleger uit te schakelen? Is er toelaatbaar geweld of is elk geweld onterecht? Is terrorisme altijd fout? Is een vrijheidsstrijd dan niet gerechtvaardigd?

Is homofilie toelaatbaar? Mogen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen? Kan je homo’s of lesbo’s volledig accepteren? Kan een homo of lesbo een taak verrichten in de kerk? Is homofilie bespreekbaar?

Kan je scheiden? Mag je je vrouw of man bij overspel de deur wijzen? Kan iemand die gescheiden is opnieuw trouwen? Kan een gescheiden man of vrouw een taak verrichten in de kerk? Is scheiden of hertrouwen bespreekbaar?

Kan zowiezo een vrouw een taak verrichten in de kerk? Zijn man en vrouw gelijkwaardig? Kunnen man en vrouw dezelfde taken verrichten?

Is abortus fout? Is abortus altijd fout?

Galaten 4:3 Ook wij bleven, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld.

Galaten 4:9 Nu jullie God hebben leren kennen, …, hoe kunnen jullie nu dan terugkeren naar die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld?

Kolosse 2:8 Let op, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog …, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,

Kolosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je dan nog, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Het gerucht gaat dat, omdat de mens gevallen is in de hof van Eden, de ethiek nu de noodzakelijke poging waagt om de onvolmaakte natuur van de mens weer in harmonie te brengen met de wil van God. Tja, de mens probeert wat uit, hè? Zoals Paulus dit al omschreef, het is bijzonder armetierig en het staat helemaal buiten Christus!

Is het niet opvallend dat elk godsdienstig systeem zo’n ethisch kader heeft, waar het zich omheen gewenteld heeft. Het Christendom kent het, Het Boeddhisme en Soefisme, de Islam, het Jodendom en het Hindoeïsme. Natuurlijk niet te vergeten al die natuurgodsdiensten. Centraal in elk godsdienstig systeem, hoe achterlijk of hoogstaand dan misschien ook, staat de ethiek. Filosofische systemen buiten de godsdienst hebben trouwens ook zo’n lijst, die zij als hun ethische basis neerleggen. Het zijn dan ook de eerste beginselen van de wereld. Je weet wel, waar iedere gelovige dankzij Gods genade voor afgestorven is. Een gelovige leeft daar niet meer voor of vanuit.

Genesis 2:17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want op de dag, dat jullie daarvan eten, zullen jullie zeker sterven.

Inderdaad, wat het tijdstip betreft, heeft het gerucht goed geschoten. Het was namelijk te danken aan het nuttigen van de vrucht van de kennis van goed en kwaad dat de mens kennis van goed en kwaad kreeg, oftewel: Daar vond het ethisch reveil van de mens plaats. Dit bleek uit de plotselinge schaamte voor hun naaktheid. Dat ethisch reveil is echter niet de oplossing. Het is de oorzaak van de grote ellende.

Natuurlijk heb ik persoonlijk ook bepaalde ethische normen en waarden, net als elk ander mens. Dat heeft echter niks met het echte leven te maken. Dat is in Christus. Ik hoef daarom ook een ander niet vanuit mijn ethisch denken te beoordelen of veroordelen. Christus werkt in die ander en Hij werkt in mij. Christus komt met die ander klaar en gelukkig ook met mij. Hij is jouw leven, Hij is mijn leven, Hij is het leven.

Toch nog ethische vragen waar je je hoofd over wilt breken?

Filippi 4:6 Laten bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

Jakobus 1:5 Indien echter iemand van jullie in wijsheid te kort schiet, dan bidt hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Voor een diepere studie over het onderwerp ethiek, verwijs ik naar: Ethiek en Genade