Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig
    Bijbels geld
    Hoe de Feestdagen ...
    NT van Ivan Panin
    Over de vrouw ...
    Reiniging van Je ...
    Scheiden/her... (1)
    Scheiden/her...(2)
    - Aliens en UFO's
    - Doorbrekend licht
    - Foldermateriaal
    - Schema's/afbeel...

Paulus over Echtscheiding en Hertrouwen

 

door Dr. Stephen E. Jones

 

Heeft Paulus hertrouwen na echtscheiding afgeschaft?

Omdat sommigen hebben onderwezen dat Paulus hertrouwen afgeschaft heeft in 1 Cor 7:10-12, gaan we dit schriftgedeelte bestuderen en we zullen laten zien dat Paulus in feite juist schreef dat hertrouwen GEEN zonde is.

1Co 7:10-12 Doch hun, die getrouwd zijn, … dat een vrouw haar man niet mag verlaten [chorizo] 11 (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd [agamos] blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten [aphiemi, 'wegzenden', 'ontslaan']. 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.

Chorizo en geen apostasion

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Paulus over echtscheiding en hertrouwen spreekt. Echter, het woord apostasion wordt hier niet gebruikt, want hij bespreekt hier niet echtscheiding, maar veeleer het probleem van afzondering, weergegeven met het Griekse woord chorizo. Dit blijkt uit vers 1.

1Co 7:1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn

Het onderwerp van discussie hier is voor Paulus dus of men zich moet onthouden van seksuele relaties en het huwelijk zelf. Klaarblijkelijk had Paulus hen voorheen onderwezen dat 'het goed is voor een man om niet verbonden te zijn aan een vrouw' [… geen vrouw aan te raken], maar de Corinthe kerk had dit zo geïnterpreteerd alsof het betekende dat Christenen door seksuele relaties niet in staat zouden zijn om een waar geestelijk leven te leiden. Zodoende werden de jongelui ontmoedigd om te trouwen en sommige van de getrouwde stelletjes kwamer er zelfs toe om te scheiden.

Paulus corrigeert hier dus deze fout. Hij had hen vertelt dat het goed was om niet te trouwen, dat is waar, maar NIET omdat het huwelijk in zichzelf verkeerd is, een zonde of een hindernis voor iemands persoonlijke relatie met God. Meer vanwege twee andere zaken:

1. 'de bestaande nood' van vers 26 (1Co 7:26)

2. om in staat te zijn meer tijd en energie te kunnen steken in het verspreiden van het evangelie (1Co 7:32-35).

In die dagen wist men nooit of men gevangen gezet of geëxecuteerd zou worden … en zijn/haar familie met hem/haar. Dus vanwege het gevaarlijke politieke klimaat zou het wel eens een goed idee kunnen zijn om niet te trouwen, mits de persoon de onthouding van seks kon volhouden. En, natuurlijk is het vanzelfsprekend dat Paulus zelf niet zo veel had kunnen reizen als hij heeft gedaan, als hij getrouwd was geweest en een familie had moeten onderhouden. Zodoende was het een voordeel voor hem, en anderen zoals hij, om ongetrouwd te blijven zolang als zij de gave van zelfbeheersing hadden.

In vers 5 maakt Paulus duidelijk dat het niet juist was voor getrouwde koppels om zich af te zonderen, of zelfs ook maar af te zien van een normale seksuele relatie, behalve gedurende perioden van bidden en vasten (gedurende vasten verliest men ook de meeste seksuele verlangens). In vers 7 tot 9 vertelt Paulus de ongetrouwden dat, wanneer ze een leven van celibaat aankunnen, ze dat mogen doen; maar indien ze die gave NIET hebben is het 'beter te trouwen dan van begeerte te branden' (van lust).

Met betrekking to ditzelfde onderwerp richt Paulus vervolgens zijn aandacht op de getrouwde stelletjes en in het bijzonder tot die stelletjes die zich al hadden afgezonderd van elkaar, denkend dat dit het meest geestelijke is wat men kan doen. Paulus uitspraak is 'laat iemands vrouw zich niet afzonderen (chorizo) van haar man' in vers 10 (1Co 7:10).

Agamos

In het geval dat de vrouw zijn advies niet opvolgt, zegt Paulus, dan moet zij agamos blijven, of zich verzoenen met haar man. De meesten van ons is geleerd dat dit betekent dat een vrouw niet moet scheiden van haar man, en als ze dit toch doet, dan moet ze de rest van haar leven single blijven of anders terugkomen en opnieuw trouwen met haar voormalige man. Maar, de context laat zien dat dit schriftgedeelte refereert naar het probleem van afzondering en niet naar echtscheiding.

Het Griekse woord apostasion wordt hier niet gebruikt. Het woord dat vertaald is met 'ongetrouwd' is agamos, de negatieve vorm van gamos. Gamos refereert soms naar de TOESTAND van getrouwd zijn, maar het refereert gewoonlijk naar het moment dat het huwelijkscontract gesloten wordt, d.w.z. de HANDELING VAN TROUWEN.

Agamos kan dus, omdat het de negatieve vorm is van gamos, betekenen:

1. de ongehuwde STAAT

2. de HANDELING van het niet sluiten van een huwelijkscontract met iemand.

De manier waarop vers 11 meestal vertaald wordt, 'laat haar ongetrouwd blijven', veronderstelt dat het dus betekent in de ongehuwde STAAT. Echter de context laat zien dat het meer voor de hand ligt dat het betekent 'laat haar niet met een ander trouwen', omdat zij zich slechts afgezonderd heeft van haar man. Hoe lang geleden het ook mag zijn geweest, ze zijn niet gescheiden en ze kan dus niet met een ander trouwen.

Dus als we dit schriftgedeelte mogen parafraseren, zien we dat Paulus zegt, 'laat de vrouw zich niet van haar man afzonderen in de veronderstelling dat ze hiermee God behaagt. Maar als ze dit toch doet, moet ze niet trouwen met een ander, want ze is nog steeds onder contract met haar echtgenoot.'

Gebonden vs. ontbonden

Later in hetzelfde hoofdstuk bespreekt Paulus wel echtscheiding en hertrouwen. Hij gebruikt dan niet de technische woorden voor echtscheiding en hertrouwen, maar de beschrijvende termen 'gebonden' en 'ontbonden'. Om verbonden te zijn door de wet betekent dat er een huwelijkscontract is; 'ontbonden zijn' betekent dat je vrij bent van het contract (d.i. gescheiden of weduwe(naar)).

1Co 7:27-28 Zijt gij aan een vrouw verbonden [door de wet]? Zoek geen scheiding [ontbinding van het huwelijk]. Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen. 28 Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad, en wanneer een jongedochter trouwt, dan doet ook zij daarmede geen kwaad.

Weinig verzen zijn duidelijker dan deze. Als je getrouwd bent, zoek geen echtscheiding. Als je getrouwd bent of weduwe(naar), zoek dan geen vrouw of man (vanwege de 'bestaande nood' in vers 26). Maar als je toch trouwt, HEB JE NIET GEZONDIGD, en als een maagd trouwt, heeft ook zij niet gezondigd. Met andere woorden, Paulus zegt, hertrouwen na een scheiding is GEEN zonde en daarom is echtscheiding en hertrouwen geen overspel.