Betekenis van woorden

     
   

In dit gedeelte van Bijbelinfo probeer ik dieper (en soms wat minder diep) in te gaan op de betekenis van begrippen die in de bijbel gebruikt worden. Alles in de bijbel kent meerdere lagen van uitleg.

De geestelijke dimensie, de werkelijkheid van Christus, ligt vaak verborgen onder de letterlijke betekenis van woorden en begrippen.

Moge de Heer ons verlichte ogen van het hart geven om nog meer te zien van de werkelijkheid achter de schaduwen in de bijbel, zodat we Hem kunnen aanbidden in Geest en waarheid.

     

Klik simpelweg in het linker frame op een onderwerp.