123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Abraham

Abrahams oorspronkelijke naam was Abram. In beiden namen is de stam ‘abra’ wat ‘vader’ betekent. Abram betekent vader, Abraham betekent vader in een meer overtreffende vorm. Hij werd een vader van vele volkeren. Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd.

Abraham was een vader in vele opzichten: Ten aanzien van de uitverkiezing, was hij de eerste die gekozen werd als een van Gods volk, daarom was hij vader. Wat zijn daden betreft was hij de eerste die de rivier overstak, en ook daarom was hij de vader. Wie was er, tweeduizend jaar na Adam, onder alle mensen een Hebreeer? Wie heeft God geroepen om zijn land, zijn familie en het huis van zijn vader te verlaten en naar Kanaän te gaan? Abraham was de eerste. Hebben we ooit wel eens gehoord van iemand die met God communiceerde en die zo intiem was met God, dat hij een vriend van God genoemd werd? Abraham was de eerste. Hebben we ooit wel eens gehoord van iemand die een kind verwekte nadat zijn vruchtbare periode gepasseerd was? Abraham was de eerste. Hebben we ooit wel eens gehoord van iemand die een zoon kreeg toen hij honderd jaar oud was, en die later deze zoon ten offer bracht? Abraham was de eerste. De bijbel leert ons dat veel dingen als eerste door Abraham gedaan werd. Inderdaad kunnen we zeggen, Abraham is de vader.

Abraham werd door God naar Kanaan geleid. God bracht hem eerst naar Sichem, daarna naar Betel en als laatste naar Hebron. Hier waren belangrijke lessen te leren voor Abraham, welke eenzelfde geestelijke betekenis hebben voor ons.

Als we Abraham als de vader gezien hebben, moeten we daarna verder gaan om Isaak als de zoon te zien.