123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Jezus

De Hebreeuwse naam van Jezus was Yah-shua, dat “redding” betekent.

Daarnaast bestaat er een zeer interessante oorsprong van Zijn naam, dat Iesous is, waar wij de naam Jezus van afleiden. De Hebreeuwse versie hiervan is YAH-SUS.

‘SUS’ is het Hebreeuwse woord voor paard. Het wordt in het Hebreeuws met twee letters gespeld. Het zijn twee dezelfde letters, namelijk ‘samech’. Een samech betekent letterlijk steun of ondersteuning. Een paard is dus een dubbele ondersteuning in oorlogstijd. Het probleem is echter dat het een vleselijke ondersteuning is, want “hun paarden zijn vlees en geen geest”.

Jesaja 31:1 en 3 “Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken … 3 want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest.”

De naam van Jezus is dus letterlijk een Hebreeuws woord en betekent het paard van God, die Geest is, het symbool van redding (Yahsua). Laten wij ons vertrouwen van redding dan niet op vleselijk paarden, maar op Jezus stellen.