Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123

Kaneel

Welriekend kaneel was een ingrediënt van de heilige zalfolie, die gebruikt werd om de priesters te zalven.

Exo 30:23-25 Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: … gevloeide mirre, … welriekende kaneel, … welriekende kalmoes, … kassie, … olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken ...

Kaneel werd gemaakt van de schors van een kaneel struik en had een zekere zoete geur/smaak. De wortel van het woord heeft de betekenis van “oprichten” of “rechtop staan”.

Het heilige zalfolie op de juiste manier bereidt door de zalfbereider zal veroorzaken dat het gezalfde volk van God recht zal staan, zal wandelen in waarheid.

Van de gezalfde Zoon wordt gezegd: “Hij had gerechtigheid lief en haatte ongerechtigheid”. Onze verheerlijking is in rechtvaardiging – de toegerekende gerechtigheid van Christus, die wij ontvangen door geloof. Maar als we werkelijk deze gerechtigheid ontvangen en erin gaan wandelen, zullen wij ook de ongerechtigheid gaan haten.

Deze twee sluiten elkaar uit. Waarheid en misleiding kunnen niet naast elkaar bestaan. Gerechtigheid en ongerechtigheid kunnen niet naast elkaar bestaan. De een zal de ander overschaduwen en uiteindelijk uitsluiten.

Het is niet moeilijk om een verschrikkelijke hoeveelheid vliegen te zien in de zalfolie van vandaag.

Pred 10:1 Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten.