Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Leesvoer

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567123456789012345678901234

… ter bemoediging van de ‘uitgeroepenenomte volharden tot het einde

en om te voorzien in de bijbelse onderbouwing van wat de Heer wellicht al in uw hart heeft geopenbaard.

123456789012345678

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567

Categorieën leesvoer

 
   

Genade = Jezus alleen

Velen onderwijzen een ‘Jezus + voorwaarde-versie van het evangelie:
Jezus + bekering | Jezus + doop | Jezus + het zondaarsgebed | Jezus + breken met zonde | enz. Als je niet aan de voorwaarden voldoet ben je niet gered.

Genade = Jezus alleen! God plaatst ons via geloof in Hem, in de atmosfeer van genade om in te leven. Daarin is Jezus Gods garantie voor rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking, voor iedereen … uit genade, door het geloof dat God schenkt aan een ieder op z’n eigen tijd en in z’n eigen mate.

De juiste verkondiging van de boodschap van genade bewerkt geloof en resulteert in redding, bevrijding, genezing … , heiliging en uiteindelijk verheerlijking.

In deze rubriek wordt de genade van het evangelie echt onbegrensd gemaakt.

De genade van God is verschenen, heilbrengend voor ALLE mensen.

   
   

Herstel van alle dingen

Christus is de Alverzoener en daar blijft het niet bij.

Gods doel met de schepping is om zonen voort te brengen, die allemaal het beeld van Christus dragen. Paulus verklaart dat God dit doel gaat bereiken met ALLE mensen, de hele schepping, maar ieder in zijn eigen orde.

   
   

Hebben de Joden, zoals sommige predikers benadrukken, een speciale plaats bij God? Er is toch GEEN onderscheid meer tussen Jood of Griek? Hoe zit dat nou eigenlijk?

En wie zijn de heidenen? Duidelijk zal worden dat heidenen in veel gevallen Israëlieten zijn, die verstrooid zijn geraakt onder de volkeren, na de ballingschap in Babel.

Waarom adresseren de profeten in het Oude Testament het Huis van Juda en het Huis van Israël afzonderlijk?

Lees meer over ‘The Mystery Of The Gentiles’.

Israel en Juda

   
   

Koninkrijk van God

Naast andere schrijvers, artikelen van Verborgen Manna over het Koninkrijk van God.

Wat is het Koninkijk van God?
Het Koninkrijk Gods
zien en het binnengaan
Het Koninkrijk Gods is
niet van deze wereld?
Het Koninkrijk Gods komt
niet door kracht of door geweld
Het Koninkrijk Gods en de
wet
Om het Koninkrijk Gods te zien komen, moeten we nieuw leren denken, enz. …

   
   

Het geestelijke leven

Vele gelovigen strekken zich niet uit naar het Licht, maar blijven zich vasthouden aan de schaduwbeelden die door het waarachtige Licht gevormd worden.

In zichzelf zijn wetten, ceremoniën en schaduwbeelden niet verkeerd, maar Christus heeft de wet vervuld voor ons, zodat we in Zijn werkelijkheid zouden leven. De werkelijkheid is van Christus !

Vele groeperingen blijven bijvoorbeeld dopen in water, maar welke doop is de ware doop, waar we ons naar zouden moeten uitstrekken? Wat is bijvoorbeeld de ware ‘Maaltijd des Heren’? Is dat wel het eten van brood en het drinken van wijn?

Blijven we kippen, aardsgericht, of worden we als de vliegende arend, steeds verder stijgend in het geestelijke leven dat God voor ons heeft?

   
   

Geschiedenis en Tijd

De geheimen van de tijd blijken geopenbaard te worden aan de hand van de vaste tijden, de special dagen en feesten die de Heer ingesteld heeft in de wet van Mozes.

Een heel belangrijk aspect blijken de Sabbatsdagen, -jaren en het Jubeljaar te zijn. De volgorde van de geschiedenis maakt duidelijk dat niets bij toeval geschiedt.

In alles wat de wereldgeschiedenis vertelt, laat het zien dat het ‘His Story’ is.

   
   

 

De komst van de Heer

Er is een eindtijdsleer die ons wil laten geloven dat we de komst van de Heer ergens in de toekomst moeten verwachten (het Futurisme). Deze leer schept verkeerde verwachtingen bij gelovigen, waardoor Zijn komst nu, ook niet (h)erkend wordt.

Dit gebeurde ook in de tijd dat velen in Israël de Messias verwachtten, maar Hem niet (h)erkenden in de zoon van een timmerman.

Er zijn vele dwaze maagden in de gemeente van Jezus Christus, die, ook dit keer, Zijn komst pas zullen (h)erkennen als de deur van de bruiloftszaal al gesloten is. De komst van de Heer is namelijk Zijn aanwezigheid …, NU. Wees wijs en vul je kruik met olie …, NU.

   

Commentaren
op Bijbelboeken

Zeer waardevolle boeken en artikelen die ons tekst voor tekst meenemen door enkele Bijbelboeken.

Door uitleg van achtergronden, de cultuur van die tijd, de geschiedenis en verbanden met andere Schriftgedeelten wordt voor de betekenis ervan voor ons, onder het Nieuwe Verbond, duidelijk gemaakt en daardoor zeer relevant.

   
   


Overig

Boeken en artikele over onderwerpen van allerlei soorten en maten die niet onder een van de andere categoriën vallen, zoals ‘Bijbels geld’, ‘Het numerieke N.T. volgens Ivan Panin’, ‘De Talmoed’, en meer...

Schematische weergaven

Ons standpunt over UFO’s en aliens.