Printable version  Printable version
 

Links naar andere sites

123456789012345678901234567890

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

Film: The Jesus Film

Bekijk de ‘Jezus’-film in het Nederlands

   

Gereedschappen

 

123

123

Artisan Publishers

“We are one of the largest suppliers of rare and unusual Christian books in today's market and now many rare and unusual Biblical based books are back in print.

Many of these books are by scholars who, through much study and research, discovered some astonishing truths when they combined Biblical history and prophecy with secular history and archaeology!”

   
   

Gratis boekjes van
Watchman Nee
en Witness Lee

Gratis christelijke boeken - Rhema Literatuur Verspreiders

“Wij verspreiden kwalitatief goede christelijke literatuur in meer dan 100 landen en in meer dan 30 talen, bestel per post of door een e-boek te downloaden, volgens een eenvoudig principe - alle boeken zijn volledig gratis!”

   
   

Number in Scripture

Number in Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance

by E. W. Bullinger (1837-1913)

Naslagwerk met uitgebreide toelichting op de betekenissen van getallen in de bijbel.

   
   

Het numerieke N.T.
volgens Ivan Panin

Ivan Panin heeft in de 50 jaar van zijn leven, die hij gewijd heeft aan het Nieuwe Testament, van ieder woord , alinea en boek van het N.T., de gematria berekend en zag dat enkel in de correcte tekst het numerieke patroon, zoals die ingebouwd is in de Schrift, behouden bleef. Elke afwijking ervan vernietigde deze precieze mathematische patronen.

Op basis hiervan is zijn concordante vertaling van het Nieuwe Testament tot stand gekomen.

Chuck Missler: “De numerieke structuur van de bijbel is nauwkeurig bestudeerd en er zijn in het verleden vele boeken over geschreven. Maar weinig springen er uit zoals de werken van Dr. Ivan Panin.”

Toelichting van Dr. Stephen E. Jones: “Wanneer er tekstuele veschillen oprijzen bij het vergelijken van verschillende codici (grondteksten) van het Nieuwe Testament, gebruik ik deze vertaling van het N.T. om uitsluitsel te geven.”

   
   

Websites

 

123

123

Verborgen Manna

Een website waarop de bijbel consequent wordt toegepast op de waarachtige, geestelijke realiteiten van God en Zijn Koninkrijk.

Het gaat hier niet alleen om aardse schaduwbeelden zoals Israëls geschiedenis, haar wetten, riten en ceremoniën, met de daaruit voortvloeiende christelijke tradities.

Er is gezocht naar hun betekenis en inhoud. En als iemand die vindt en naar Gods Geest blijft luisteren, wordt hem een steeds rijkere schat in zijn binnenste toevertrouwd: een schat aan hemelse realiteit voor hier en nu.

   
   

Gods Kingdom Ministries

“God's Kingdom Ministries provides this web site to allow serious Bible students the opportunity to gain a deeper and more meaningful understanding of God and what He is doing.

We are sure that you will find the teachings of dr. Stephen E. Jones to be insightful and profound.”

Dr. Stephen E. Jones heeft vele boeken online staan die de lezer een dieper inzicht geven in de Leer van Herstel, Gods uiteindelijke doel van Zijn plan met de eeuwen.

   
   

Evangelie Om Niet

Site van Inge van Wijnen, waarin het woord van de verzoening van het al centraal staat en aan zowel volwassenen als aan kinderen wordt uitgereikt.

   
   

George H. Warnock
(1917 - present)

“Brother George Warnock was used of the Lord in the Latter Rain movement which he had influence in. He wrote some books which were corrections to imbalances in his day. His well known book was: "The Feast Of Tabernacles".

His heart has been to serve the body of Christ and see a last days manifestation of a pure Church that Jesus Christ will redeem as His bride. He tentmaked as a carpenter until well into retirement. He currently resides in Cranbrook, BC, Canada.”

   
   

Overvloeiende Genade

Site met bijbelstudies, artikelen van Hein en Machtelt de Haan, die allemaal de bedoeling hebben u voor te stellen aan de God van onbegrensde liefde. Alle artikelen zijn doorspekt met de heerlijke boodschap van Gods onbegrensde genade.

   
   

Goedbericht

“ GoedBericht wijst op de ene GOD, de Vader, Die ALLES beschikt en bij Wie NOOIT iets mis gaat. Ze wijst op zijn Zoon Christus Jezus, die gedood werd aan een hout maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. Hij is de Heer van ALLEN en Redder der WERELD!”

Vergeet vooral niet regelmatig het weblog van deze site te bekijken!

   
   

Israël en Juda

 

123

123

The Servant People

Website gewijd aan bijbel profetieën over het Israel van de laatste dagen, die vervuld worden in de Anglo-Saksische en gerelateerde volkeren in onze tijd.

   

Edele Olijf

Citaat van de site: “Het is heel belangrijk dat het verschil tussen het Huis Israël en het Huis Juda, zoals dat in de Bijbel aangegeven is, helder begrepen wordt. Voor wie het verschil tussen deze twee Huizen niet duidelijk ziet of niet wil erkennen blijft de Bijbel een gesloten boek.”

   

Britam

Mission Statement:

“Brit-Am traces the Lost Ten Tribes to Western Nations. Brit-Am is an organization centered in Jerusalem, the capital of Israel. The Director of Brit-Am adheres to Orthodox Judaism but most of our supporters do not.

Brit-Am specializes in research and outreach. The evidence that Brit-Am relies upon is Biblical in the light of Rabbinical Commentary supplemented by secular studies. Brit-Am avoids the discussion of religious differences between Judah (the present-day Jews) and the Lost Ten Tribes represented by "Joseph".

Brit-Am has three main aims:

Research -finding where the Lost Ten Tribes went to.

Recognition -Bringing the Results of our Research to Public attention.

Reconciliation - Working towards the eventual re-unification of Joseph and Judah.

Topics discussed on the present site include The Ten Lost Tribes and everything about them.”

   
   

Origin of Nations

Are you interested in the origins of the world's races and peoples? Then this site is for you!

   
   

The Ensign Message

… TO THE BRITISH AND ALL THE CELTIC, ANGLO-SAXON PEOPLES OF THE WORLD

   
   

The Association of
the Covenant People

What if you found out that you are an Israelite? Would it make a difference in your life?

If you are of Anglo-Saxon, Celtic, Scottish or Scandinavian origin, then you are, you know! And you could be in for a real life changer.

This may sound strange, even uncomfortable, but take the time to peruse this website beginning with this series of articles. It’ll be worth it.

Perhaps you’re some other nationality. It doesn’t matter, if you are Christ’s, this site is for you too. Because, being Christ’s, you come under the Covenant God made with our father Abraham.

   
   

Calling Lost Israel

Site met onder meer archeologisch bewijs en historische documenten waarmee de zwerftocht van de Israël-naties na de ballingschap getraceerd kunnen worden.

   
   

Aliens en UFO’s

 

123

123

Sitchin is wrong

“Website devoted to addressing the claims of the ancient astronaut hypothesis popularized in the writings of Zecharia Sitchin. The man behind this site is Mike Heiser, a scholar of biblical and ancient Near Eastern languages, cultures, and religions.

He says, “I can tell you - and show you - that what Zecharia Sitchin has written about Nibiru, the Anunnaki, the book of Genesis, the Nephilim, and a host of other things has absolutely no basis in the real data of the ancient world. I don't doubt that Zecharia Sitchin is a nice guy; he's just wrong. Nothing personal.”

   
   

Ancient aliens debunked

Anyone interested in the subject of ancient aliens should watch the FREE 3-hour video documentary ‘Ancient Aliens Debunked’, released 9/28/2012.

   
   

A Biblical perspective of UFO's,
Aliens and Alien Abductions


The demonic connection to this phenomenon

Science can often help investigators determine if a UFO was a hoax, or if there are other logical, natural explanations for what was seen and/or heard. But, at least some UFO and USO sightings and alleged alien contacts may be beyond the reach of scientific inquiry, because they are spiritual in nature. Others may actually involve advanced technologies, but not from aliens from other planets.

In both cases, they have their roots directly or indirectly in the demonic realm and their ultimate goal is to deceive us and cause us great spiritual harm.