Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
    Introductievideo
    Job ed weg tot zoo...
    Redding & Uitverkie...
    Volgens de doels...
    Feast of Tabernacles
    Herstel van alle d...
    Als God iedereen z...
    Jubeljaar vd sche...
    Hoop voorbij de hel
    Geheimen van tijd
    Schuldbrief in profetie
    Doel van wet/genade
    De Zonen van God
    Oordelen vd godd...
    Getuigenis
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

De HEL van de brandende liefde van de Vader

Ik (Theresia) zou graag een getuigenis willen vertellen van een ervaring met God

die mij diepe vrede gaf en rust over het verhaal HEL.

Ik snap waarom je zo geschokt reageert, dat had ik ook gedaan

als God mij niet anders geopenbaard had.

Ik kon op den duur niet leven met het idee dat mensen naar de hel gaan

en dat wij verantwoordelijk zijn daarvoor.

Het is namelijk niet altijd mogelijk om tegen Gods plan in te gaan.

Hij had zelf Farao’s hart verhard en Judas uitgekozen Zijn Zoon te verloochenen,

ook Esau had Hij tevoren al vervloekt.

Hoe kan een liefdevol God dat nu doen, als Hij van alle mensen houdt en wil dat iedereen tot Hem komt (Petrus). Wat als Hij voor mij ook gekozen heeft om een slechte rol te spelen in het hele plan, om andere mensen te toetsen.

Moet ik geloven dat Hij de vijand zijn gang laat gaan, zodat de mensen verhard en onbekeerlijk worden, om ze daarna voor EEUWIG EN ALTIJD naar de hel te laten gaan? (is dat liefde?)

Waarom heeft Hij dan, als Hij dit wist, Adam en Eva niet gewoon gedood, dan zou de ellende en pijn (HEL)voor de rest van de wereld bespaard gebleven zijn (onnodig lijden?).

Als je dan verder gaat wordt je echt niet vrolijk en zeer depressief, als je merkt dat je niet iedereen kan bereiken, juist als je je best doet, krijg je tegenstand en gesloten harten.

Is dat Gods liefde? Wij zijn geschapen naar Gods beeld, dat betekent toch dat wij lief kunnen hebben en een klein beetje denken zoals Hij. En toch begrijp ik hier niets van.

Zou jij het zo gedaan hebben, zoals het evangelie van hel en verdoemenis vaak uitgelegd wordt?

Nee, wij kunnen niet als God zijn en denken, maar wij zijn wel aangesteld als heersers over de schepping en dit krijgen we weer terug in het bloed van Jezus (door Hem aan te nemen, kunnen en mogen we weer heersen en krijgen we weer die verheven positie in Hem). Nu kunnen we weer GENADE, LIEFDE, VREDE EN ECHT ERBARMEN HEBBEN.

ONZE HEMELSE VADER IS ZO LIEFDEVOL, DAT WIJ ER NIET BIJ KUNNEN.

Met de openbaring, die ik van God heb gekregen en hieronder zal vertellen, heb ik vrede over het oordeel en de straf (hel, vuur), omdat deze eerlijk zal geschieden op Gods manier en niet op onze (on)menselijke manier.

IK HEB OP DEN DUUR GOD GESMEEKT, DE HEL UIT ZIJN PLAN TE SCHRAPPEN EN IEDEREEN MAAR GEWOON DOOD TE LATEN GAAN DIE NIET GERED (UITVERKOREN) IS. IK HEB GEHUILD EN GA DIT ZO WEER DOEN ALS IK AAN HET DOOR DE KERKEN GELEERDE EVANGELIE DENK.

In de laatste der dagen zullen de sluiers weggehaald worden toch? en zullen de rechtvaardigen (verstandigen) gaan begrijpen (Daniel 12:10).

IK KAN NIET MEER GELOVEN IN EEN EEUWIGE HEL (wel in een eeuwige God),

OMDAT GOD ALLES IN DE HAND HEEFT EN OMDAT HIJ LIEFDE(vuur) IS.

U vraagt hoe dat gekomen is?

Ik ging kapot aan het idee, dat goede mensen die niet geloven in Jezus gewoon na het oordeel hetzelfde vonnis krijgen (eeuwige pijniging). Je gunt ze nog niet eens een minuut helse pijniging (wat wel het geval zal zijn, wat nog steeds een reden is om te blijven evangeliseren). Gods liefde is het mooiste, wat een mens mag krijgen en daarna ook nog eens als koningen te mogen heersen is een ongelooflijk kado. Wij worden in onze waarde, die God voor de zondeval voor ons had, hersteld, allen die één worden met Jezus (wederomgeboren in Geest en waarheid).

Weet je wat nou zo erg is aan het (on)menselijke evangelie?

Het idee dat je nooit genoeg hebt gedaan en dat het jouw nalatigheid is dat mensen naar de eeuwige hel gaan (om depri van te worden en dat werd ik dus ook).

OP DEN DUUR HEB IK GEZEGD TEGEN MIJN ALMACHTIGE VADER:

"Ik geloof dat u goed bent en uw plan voor deze wereld goed is en ik laat het hele helverhaal bij u en ik vertrouw dat U er goed mee om gaat. WIE BEN IK!!!

EEN WEEK LATER, ERVAARDE IK DE LIEFDE VAN ONZE VADER ZO ONGELOOFLIJK STERK, DAT IK DACHT DAT IK ZOU VERBRANDEN EN IK SCHREEUWDE HET UIT:

“HEER ZO IS HET GENOEG IK KAN NIET MEER VERDRAGEN.”

Toen besefte ik dat terwijl ik nog zover bij God vandaan was, Zijn nabijheid in Jezus nog niet eens kan verdragen.

Daarom hebben wij Jezus offer en het verheerlijkte lichaam nodig, om dichtbij de Vader te kunnen zijn, daarom worden de mensen in de buitenste duisternis geworpen om ze deels toch nog te beschermen tegen die onverdraaglijke liefde, die ze ondanks alles toch gaan ervaren (wat een hel-ervaring zal dat al zijn).

TOEN DIT GEBEURDE BESEFTE IK HOE LIEFDEVOL, RECHTVAARDIG EN GOED GOD IS.

Hij heeft overal een plan mee. Ook met de hel of het oordeel.

Ik ben er van overtuigd, dat God de zondeval nooit had toegestaan als er geen goed eind zou zijn.

Ik heb nu echte vrede met alles wat Mijn Vader aan het doen is.

Nog even een voorbeeld vanuit ons menselijk leven:

IK HEB VIER KINDEREN EN IK HEB ZE BEWUST GEKREGEN MET HET PLAN HUN LEVEN IN RECHT EN WAARHEID TE LATEN LEVEN.

ALS EEN VAN MIJN KINDEREN HET VERKEERDE PAD OP GAAT EN IN DE GEVANGENIS TERECHT KOMT, HOOP IK DAT DE EERLIJKE STRAF (naarmate hoe zwaar het delict is) DIE ZE KRIJGEN, ZE WEER OP HET JUISTE PAD ZET.

Hoeveel te meer zou de Beste Allerbeste Volmaakte Hemelse Vader dit willen, dat allen weer één met Hem zouden zijn'? Wij zijn uit Hem onstaan en worden weer verzoend met Hem (Kolossenzen 1:15-23).

HOE KUNNEN WE DE LIEFDE LATEN ZIEN, ALS WE ONS OORDEEL UITEINDELIJK AL KLAAR HEBBEN LIGGEN?

Gediscussieer en bekritiseren heeft geen zin.

De Vader gaat openbaren (de sluiers verwijderen) wat de waarheid is.

Heel veel liefs en kracht in Jezus Christus, waarin wij verbonden zijn.

Je zus Theresia.