Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
    Joden en Heidenen
    Rijke man en Lazarus
    Identiteit van Go...
    Gods getrouwheid ...
    Wie is een Jood?
    Wie is een Israeliet?
    Aan de Corinthiers
    Aan de Romeinen
    Nederland en Israël
    Ontbrekende schakel
    De Khazaren
    Schotse Onafhan...
    Kelten in Europa
    Na de ballingschap
Overig

Paulus’ brief aan de Corinthiërs

Paulus schrijft aan de Corinthiërs in 1 Corinthiërs 10:1-4 …

'Broeders en zusters,

1.

ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken,

2.

dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.

3.

En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel

4.

en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.

Wie zijn de voorouders van de Corinthiërs? Uit bovenstaande opmerking zou je moeten concluderen dat dat de Israëlieten onder Mozes zijn. De Grieken van Corinthe stammen af van de Israëlieten?!?

Is het mogelijk dat Paulus zo slecht op de hoogte is van de geschiedenis zijn eigen volk, dat hij er zo mijlenver naast kan zitten? … Of zou onze kennis van de geschiedenis er mijlenver naast zitten?

Daar komt nog bij dat in dezelfde brief, twee hoofdstukken later hij deze mensen heidenen noemt.

1Co 12:2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.

Wie zijn de heidenen van het Nieuwe Testament tot wie Paulus en de andere apostelen het evangelie predikten?

Jakobus 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.

1Pe 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia en Bitynie,

De apostelen wisten het wel, wij niet (meer). Het zijn de afstammelingen van het Koninkrijk van Israël (Huis van Israël, zoals de profeten het noemen) weggevoerd in ballingschap naar Assyrië, 120 jaar eerder dan dat het Koninkrijk van Juda (de latere zogenoemde Joden) weggevoerd werd naar Babel.