Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
    Joden en Heidenen
    Rijke man en Lazarus
    Identiteit van Go...
    Gods getrouwheid ...
    Wie is een Jood?
    Wie is een Israeliet?
    Aan de Corinthiers
    Aan de Romeinen
    Nederland en Israël
    Ontbrekende schakel
    De Khazaren
    Schotse Onafhan...
    Kelten in Europa
    Na de ballingschap
Overig

De Kelten in Europa

Beschrijving: De Kelten in Europa en Anatolië, vroeger en heden:  ██ Gebieden waar thans nog een Keltische taal wordt gesproken.  ██ De zes overgebleven Keltische gebieden.  ██ Andere delen van Europa waar vroeger Kelten woonden.

Dd Gebieden waar thans nog een Keltische taal wordt gesproken.

Dd De zes overgebleven Keltische gebieden.

Dd Andere delen van Europa waar vroeger Kelten woonden.

De oorsprong van de Kelten

   

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

Beschrijving: http://www.ugopozzati.it/images/Speranza-Celt%20Warrior.jpg

Er zijn veel parallellen tussen de verschillende groepen Kelten die Europa bevolkten vanaf 600 BC en het tienstammig Huis van Israël – ook wel Efraïm of Samaria genoemd – dat door de Assyriërs in ballingschap was weggevoerd in 721-718 BC. Na de val van het Assyrische rijk maakten zij zich los van hun bezetters en trokken naar het noorden.

De Kelten zijn een deel van de afstammelingen van het Huis van Israël, Samaria, Bit Khumri (assyrische voor Beth Omri, wat betekent het Huis van Omri), daarna Khymri of Cimmeriërs genoemd.

Overeenkomsten tussen de Kelten en het Huis van Israël

Er is verbazingwekkende overeenkomst tussen het Noordelijke Huis van Israël met hun levitische priesters aan de ene kant en de Kelten en druïden aan de andere kant.

Onder de Kelten waren de druïden de enige godsdienstleraren, zoals de priesters dat waren in Israël. De druïden brachten de offers, zoals de priesters dat in Israël deden.

Bij heidense volken is het gewoonlijk het burgerlijk bestuur dat misdadigers veroordeelt, vooral in moordzaken. Dit was niet het geval bij de Kelten. De druïden en niet koningen of stamhoofden beslisten over leven of dood, zo ook de priesters in Israël. De druïden hadden priesters en hogepriesters.

Zoals de levieten en priesters in Israël warden de druïden belast met geloofszaken. Een andere duidelijke overeenkomst is het feit dat beiden, Levieten in Israël en druïden bij de Kelten vrijgesteld waren van militaire dienst en het betalen van belasting. De Kelten richtten herdenkingsstenen op, evenals de Israëlieten en ook de eikenboom speelde een belangrijke rol, zowel in het leven van de Kelten als bij de afgodische Israëlieten van het Noordelijke koninkrijk.

De Kelten hadden speciale feesten in mei en oktober, een verbastering van de feestdagen van de Eeuwige (Leviticus 2-3). Een Keltische dag begon bij zonsondergang, zoals bij de Israëlieten en het Keltisch jaar begon – volgens enkele historici – in de herfst.

Dit is bij de Joden nog steeds zo geregeld. En heel griezelige overeenkomst is die van de mensenoffers.

Zou het mogelijk zijn dat de Baäl en Moloch, de goden die de Israëlieten vereerden in wezen dezelfde waren als de Keltische goden Belenos en Lug ? Aan beide afgoden werden mensenoffers gebracht.

Om deze reden beschouwde Julius Caesar de Kelten als barbaren en het was een van de redenen voor God om de tien stammen uit het beloofde land te verdrijven.