Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
    666
    Alsem en Uitwerp...
    Blij met Gods oor...
    Brood en wijn
    Crowned With Oil
    De drie dopen
    Door de woestijn ...
    Evening and Morning
    Feed My Sheep
    Gedenk de Sabbatd...
    Gedoopt in Christus
    Gemeenschap
    Gods stem horen
    Het erdeel van Jabez
    Het Woord Gods
    Job ed weg tot zoo...
    Latent power of th...
    Licht uit schaduwen
    Mozes ed weg tot ...
    Uw naam worde ge...
    Van oost naar west
    Vrijmaking vd geest
    Wetten van geeste...
    Witness Lee
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

De woorden
baptizo en baptisma,

die zijn vertaald in het Nederlands
als dopen en doop
.

Overgenomen van: Verborgen Manna

In het Grieks heeft het woord baptizo veel betekenisnuances. Het komt voor in talloze verschillende situaties. Taalgeleerden zijn het er over eens, dat het woord eigenlijk niet is te omschrijven vanwege die vele betekenissen. Om er een paar te noemen: onderdompelen, indopen, verven (door onderdompeling), kleuren, uitpersen, uitgieten, overgieten, bevloeien, afkoelen (met water, b.v. gloeiend ijzer), besproeien, besprengen, verdrinken, indrinken, beïnvloeden, veranderen, bont en blauw slaan, enz. enz. enz. enz. Welk van die betekenissen moet je nu kiezen, als je het nieuwe testament aan het vertalen bent?

Hoe moeilijk dat is, blijkt uit het feit, dat de Engelse bijbelvertalers uit de zeventiende eeuw de vertaling niet aandurfden. Zij lieten in hun King James Version de Griekse woorden onvertaald in de Engelse tekst staan. Baptizo werd verengelst tot baptize en baptisma tot baptism.

De vertalers van de Statenvertaling durfden dat wel aan. Baptizo werd dopen, baptisma werd doop of wassing. Ze gebruikten woorden, die de toenmalige opvatting en praktijk ervan dekte. Was dat wel juist? Vandaar de vraag: wat is de betekenis van baptizo in het nieuwe testament?

Om daar achter te komen, moeten we niet dezelfde fout maken en net als de Statenvertalers uitgaan van ónze opvatting over dopen. We moeten onbevooroordeeld de strekking van het nieuwe testament vergelijken met de betekenissen van baptizo. Men mag dus niet in het Grieks gaan zoeken naar bewijs voor de gangbare opvatting en uitgaan van maar één betekenis of nevenbetekenis van het woord. We moeten met alle betekenissen rekening houden. Dan zullen we zien, dat baptizo niet alleen besprengen, overgieten of onderdompelen kan betekenen (dan betreft het de riten, de zichtbare uitvoeringen van de baptisma). Het kan ook ‘beïnvloeden’ en ‘veranderen’ betekenen (dan gaat het om een geestelijk proces).

Er is één geleerde geweest, James W. Dale, die zich in een zeer grondige studie gewaagd heeft aan een definitie van baptizo. Die luidt als volgt: "Alles wat grondig karakter of toestand van iets of iemand beïnvloedt en verandert, 'doopt' dat iets of die iemand. De hoofdbetekenis van baptizo is: beïnvloeden, veranderen, volkomen heerschappij krijgen over".

Als wij die hoofdbetekenis in het oog houden, gaan we beter verstaan wat Paulus bedoelt met in Christus Jezus te zijn gedoopt. Hij schrijft bijna nooit over het gedoopt worden in of met water. Hij heeft het eigenlijk altijd over het zich laten dopen in een Persoon, tot in Christus Jezus. Zijn brieven staan vol van beïnvloeding en verandering door de heilige Geest om tot grotere rijpheid in Christus te komen (Ef.4:12-13). Door die beïnvloeding en verandering (die we de doop in Christus Jezus noemen) wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Er kan dus worden gedoopt met water zoals Johannes de Doper dat deed. Die zei: "Ik doop u met water tot bekering" (Mat 3:11). Maar hij zei ook: "Die na mij komt, is sterker dan ik. Hij zal u dopen met de heilige Geest" (Mat.3:11). De Heer Jezus doopt dus niet met water, maar met de Geest.

En nu komt het! Als wij weten door Hem met de heilige Geest te zijn gedoopt, dan kan daarop een baptisma volgen tot één Lichaam. "Door één Geest worden wij dan tot één lichaam gedoopt". Dan wordt men "in Christus Jezus gedoopt", of "Christus Jezus ingedoopt" (1Cor.12:13, Rom.6:3). Dan wordt men veranderd naar Zijn beeld door de invloed van de heilige Geest om één lichaam te zijn, "in Christus" (een term die Paulus meer dan 80 keer gebruikt in zijn brieven).

Er is ontegenzeggelijk een baptisma met of in water als symbolische handeling in een kerk bijvoorbeeld (de doper is dan een mens).

Er is ook een baptisma met Gods Geest als vervulling van de ceremonie met water (de doper is dan Jezus). Dat gebeurt in de geest.

En er is een baptisma Christus Jezus in (de doper is dan de heilige Geest). Die "doop" is een proces van beïnvloeding en verandering door die Geest. Hij is bestemd voor wie Hem volgt waar Hij ook heen gaat, zelfs tot in de dood van het "vlees", het "ik" (Rom.6:3). Zo voltrekt zich de verandering naar Zijn beeld (1Cor.15:22, 2Cor.3:18). Tot in het Lichaam van de Zoon.

Wie hier meer van wil weten, kan terecht op de hierop volgende bijbelstudie met als titel: "In Christus Jezus gedoopt".